Evropa a objevy

V průběhu patnáctého století se v Evropě velmi rozmohl dálkový obchod. Transport zboží po pozemních trasách ale nebyl jednoduchý. Navíc se obchod komplikoval politickou situací, která koncem patnáctého století v Evropě vládla. Proto Evropané začali pomýšlet na to, jak by se daly zajistit nové obchodní cesty přes oceán, o němž tušili, že nabízí netušené možnosti.
památník průzkumníci

Kryštof Kolumbus

Za prvního objevitele nového světa, přesněji amerického kontinentu, je považován mořeplavec Kryštof Kolumbus. Kolumbus, pravda, nebyl úplně prvním, kdo Ameriku objevil. Spíše Kolumbus objevil Ameriku pro Evropský kontinent. Počátek nového věku pro Evropu se datuje roku 1492, kdy janovský mořeplavec přistál poprvé u břehů jednoho z bahamských ostrovů. Jaké důvody vedly Kolumba k tomu, aby se na objevitelskou výpravu vypravil, když byl až po uši zadlužený, si můžeme jen domýšlet. Jisté však je, že na cestu vypluly třetího srpnového dne, roku 1492 na cestu do neznáma ze španělského přístavu Palos tři Kolumbovy lodě, a to Santa María, Nina a Pinta.
severní amerika

Závada na Pintě

Během plavba se však vyskytla závada na Pintě, a tak musela celá výprava čítající sto dva mužů, třetí den plavby zakotvit na Kanárských ostrovech. Na další cestu vyplula výprava opět až šestého září. Všichni byli po vyplutí plni nadějí, a věřili, že chaluhy, které se ve vodách oceánu objevovaly, je tráva, která se vyplavuje z břehů Asie.  Později se však dostavilo bezvětří a počasí se začalo ochlazovat. Na lodích začala mezi mužstvem stoupat nervozita, stupňovalo se napětí, které nakonec vyústilo ve rvačky. Marně Kolumbus námořníkům sliboval, že budou odměněni horami zlata. Nakonec Kolumbovi došla trpělivost a mužstvu oznámil, že mají dvě možnosti. Buďto s ním doplují do Indie, nebo si uprostřed oceánu vystoupí. Nevystoupil nikdo z posádek, a tak se celá výprava plavila dál, ačkoliv byla nálada na lodích mizerná. Jednoho dne ale, bylo to dvanáctého října, spatřil námořník jménem Rodrigo Triana na obzoru pevninu.