Nepřeberné množství extrahovatelných přírodních materiálů


NaÅ¡e firma se zabývá supercritical extraction plant pomocí oxidu uhliÄitého. Na naÅ¡ich internetových stránkách najdete orientaÄní seznam extrahovatelných materiálů, který je vÅ¡ak pouze ilustraÄní a v žádném případÄ› není koneÄný. Seznam je uspořádán podle abecedy, takže se v nÄ›m budete rychle orientovat. Pokud jde o naÅ¡e zkuÅ¡enosti a co nejvíce žádané extrakty, jedná se pÅ™edevším o tyto rostliny: pupalka dvouletá, brutnák lékaÅ™ský, konopí seté, palma trpasliÄí, mÄ›síÄek lékaÅ™ský, amarant – neboli laskavec, rakytník Å™eÅ¡etlákový a chmel. U prvních dvou jmenovaných rostlin se jedná o extrakci semen, u konopí setého provádíme superkritickou extrakci semen a listů, palma trpasliÄí nabízí k extrakci plody a mÄ›síÄek lékaÅ™ský kvÄ›ty.

Nejvyšší možná kvalita

Firma tedy nabízí extrakci Äi prodej extraktů z nejrůznÄ›jších rostlinných materiálů. VeÅ¡kerá supercritical extraction plant je vyrábÄ›na na naší vlastní extrakÄní jednotce. Vzhledem k tomu, že naÅ¡e extrakty neobsahují žádná aditiva ani Å¡kodlivé zbytky rozpouÅ¡tÄ›del, můžeme smÄ›le tvrdit, že se vyznaÄují velmi vysokou kvalitou.