Foto(voltaika)


Chcete být samostatní a neutrácet zbytečné peníze za elektrickou energii? Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu a ušetříte.

Fotovoltaická elektrárna vs solárně termické kolektory

Ačkoli se může zdát, že jde o jedno a totéž, není to úplně tak. Solárně termické kolektory vytváří teplo (ohřívají vodu nebo vytápí obydlí) a oproti tomu Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii, která přispívá k částečné energetické soběstačnosti a tím snižuje účet za elektřinu.

Fotovoltaická elektrárna

Tento typ elektrárny se skládá z fotovoltaických panelů (obsahují fotovoltaické články = polovodičové diody). Ve chvíli, kdy sluneční záření dopadne na fotovoltaický článek, vzniká fotoelektrický jev a díky němu dostáváme elektrický proud. Fotovoltaické panely mohou být buď z křemíku nebo z arsenidu galia. U druhého zmíněného je problematická likvidace tohoto typu materiálu.

Fotovoltaická elektrárna

Fungování fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna funguje jako:

  • ostrov (bez připojení do distribuční sítě elektrické energie),
  • systém s připojení k distribuční síti (v případě, že chcete přebytečnou elektrickou energii prodávat),
  • hybridní fotovoltaická elektrárna (kombinace obou výše zmíněných).

Fotovoltaické elektrárny

Kolik elektrické energie fotovoltaické elektrárny vyrobí?

Vše záleží na mnoha faktorech – na tom, jestli intenzivně svítí slunce, jaké je aktuální počasí, případně na které světové straně ČR jste (na Jižní Moravě více svítí slunce než v Severních Čechách).

V současné době, kdy se ceny elektrické energie zvyšují, je větší důraz na soběstačnost v této oblasti a zároveň i ušetření finančních prostředků (případně vydělání finančních prostředků z prodeje přebytku fotovoltaických elektráren). Pokud chcete ušetřit nebo naopak prodat přebytek elektrické energie, obraťte se na odborníky z Fotovoltaických elektráren Plzeň, kteří ochotně navrhnou řešení šité na míru Vašemu obydlí.