Anabolické steroidy – tí ľudia nevedia, do čoho idú!


Kulturisti-zaÄiatoÄníci Äasto nevedia Äo so sebou a siahajú po akýchkoľvek doplnkoch s pekným obalom. Cieľom je zvýšiÅ¥ silu, objem a kvalitu – najlepÅ¡ie vÅ¡etko naraz. Po niekoľkých týždňoch im kamarát poradí „zlepÅ¡ovák“ – anabolické steroidy. Na internete preÄítajú niekoľko Älánkov a napriek varovaniu (že steroidy pri nesprávnom použití poÅ¡kodzujú zdravie) do toho idú…

Tieto prostriedky v rámci cviÄenia väÄÅ¡inou nie sú urÄené úplným zaÄiatoÄníkom. Ide o lieky využívané v medicíne na lieÄbu rôznych ochorení a v kulturistike majú len krátkodobý úÄinok. NajväÄší efekt v budovaní hmoty a sily sa preukázal u Å¡portovcov, ktorí už prirodzenou cestou dosiahli svoje maximum a chcú svoje hranice posúvaÅ¥. Ak eÅ¡te len zaÄínate, „vÄaka“ steroidom môžete veľmi rýchlo skonÄiÅ¥.

Zistite si dostatok informácií vopred. Najmä pokiaľ ide o anabolické steroidy, rozhodujte sa uvážene. Neskúsení „zlíznu“ najviac Å¡kodlivých úÄinkov najmä kvôli nevedomosti.